Make your own free website on Tripod.com
ARA BERINGIN (Ficus benjamina)

Silaranya menyebar melebihi 15
meter dan boleh dibentukkan.
- Daunnya padat dan ia berbuah
sepanjang musim dan digemari
burung.

 

Balik ke Program Satu Daerah Satu Jenis Pokok