Make your own free website on Tripod.com
GOLDEN SHOWER (Cassia fistula)

Silaranya berbentuk bulat.
Ketinggian sederhana 10 m - 15m.
Sistem perdahanan dan kuantiti
daunya sederhana dan bunganya
berjurai dan warna kuning.

 

Balik ke Program Satu Daerah Satu Jenis Pokok