Make your own free website on Tripod.com

PENGUSAHASILAN HUTAN

Kegiatan Pembalakan

Pengusahasilan kawasan hutan di Negeri Kedah meliputi kawasan Hutan Simpanan Kekal, Tanah Kerajaan dan juga tanah bermilik. Bagi Hutan Simpanan Kekal hanya kawasan yang telah dikelaskan sebagai "Hutan Pengeluaran Kayu Dibawah Perolehan Berkekalan" mengikut seksyen 10 (1) Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993) boleh diusahasilkan manakala kawasan selainnya merupakan kawasan hutan perlindungan yang tidak boleh diusahasil iaitu yang dikelaskan seperti berikut:-

  • Hutan Perlindungan Tanah

  • Hutan Tebusguna Tanah

  • Hutan Kawasan Banjir

  • Hutan Tadahan Air

  • Hutan Perlindungan Hidupan Liar

  • Hutan Simpanan Hutan Dara

  • Hutan Lipur

  • Hutan Pelajaran

  • Hutan Penyelidikan

  • Hutan Bagi Maksud-maksud Persekutuan

Betau

Balak sedang dikeluarkan

Pengusahasilan terutamanya didalam kawasan Hutan simpanan Kekal perlu mematuhi beberapa garis panduan yang telah ditetapkan, antara garis panduan-garis panduan yang terdapat sekarang ialah:-

Pungutan Hasil Bagi Tahun 1997

Pungutan Hasil Bagi Tahun 1998

Pengeluaran Balak Bagi Tempoh Januari Hingga Disember 1998

 

Balik ke Maklumat Asas Perhutanan