Make your own free website on Tripod.com

Hutan-Hutan Lipur Di Negeri Kedah Berjaya Di Dalam Pertandingan

a. Hutan Lipur Bukit Wang, Jitra, Daerah Kedah Utara.

Hutan Lipur ini telah tempat memenangni ketiga Anugerah Pertandingan Lanskap Terbaik Bagi Kategori Taman Rekreasi dan Chalet yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 1997.

Sijil Kemenangan

b. Hutan Lipur Bukit Hijau, Baling, Daerah Kedah Selatan

Hutan Lipur Bukit Hijau ini telah memenangi Anugerah Johan di dalam Pertandingan Lanskap Terbaik Bagi Kategori Taman Rekreasi dan Chalet Peringkat Seluruh Semenanjung Malaysia yang telah dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Pelancongan Dan Kesenian pada tahun 1997.

c. Hutan Lipur Sungai Teroi, Gunung Jerai, Daerah Kedah Tengah.

Hutan Lipur ini telah memenangi tempat kedua Anugerah Pertandingan Lanskap Terbaik Bagi Kategori Taman Rekreasi dan Chalet yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kedah pada tahun 1997.

Balik ke Kejayaan/Prestasi Jabatan