Make your own free website on Tripod.com

PEJABAT HUTAN DAERAH
KEDAH SELATAN

Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan telah ditubuhkan pada tahun 1952. Berpusat di Kulim. Pentadbiran Pejabat Hutan Daerah Kedah Selatan meliputi 4 daerah sivil, iaitu Bandar Baharu, Kulim, Baling, dan sebahagian Sik.

Kawasan Pentadbiran Pejabat Hutan Daerah, Kedah Selatan meliputi kawasan tanah seluas 270495.48 hektar (2,698 km persegi ). Hutan Simpan Kekal meliputi kawasan seluas 108,695 hektar iaitu 40% dari kawasan tanah. Pecahan kawasan Hutan Simpan mengikut daerah sivil adalah seperti berikut:-              

a) Bandar Baharu

b) Kulim    

c) Baling

d) Sik (sebahagian)

....

....

....

....

1,449 hektar

26,706 hektar

66,539 hektar

14,001 hektar

Pengurusan Pejabat Hutan Daerah, Kedah Selatan diketuai oleh seorang Pegawai Hutan Daerah. Pentadbiran Hutan di daerah ini dibahagikan kepada tiga renj, iaitu Renj Kulim, Renj Tawar dan Renj Weng.

Balik ke Pejabat-Pejabat Hutan Daerah