Make your own free website on Tripod.com

29.6.1998 - Lawan Timbalan KSU Kementerian Perusahaaan Utama Malaysia

Yang Berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perusahaan Utama Malaysia telah melakukan lawatan ke Jabatan Perhutanan Negeri Kedah Darul Aman. Beliau telah diberi taklimat mengenai pembangunan hutan. Disamping itu beliau juga telah membuat tinjauan program-program, projek serta aktiviti pembangunan hutan.

Menuju ke tempat taklimat

Majlis Taklimat

Balik ke Peristiwa