Make your own free website on Tripod.com

11.7.1999 - Lawatan Jawatankuasa Kira-kira Awam Negeri

11 Julai 1999 - Dalam pemerhatian  Jabatan  Audit, pengeluaran kawasan pembalakan melalui tender merupakan cara terbaik untuk memaksimumkan pendapatan hasil kepada Kerajaan  Negeri.

Sehubungan dengan itu, Jawatankuasa kira-kira Wang Negeri Kedah yang dipengerusikan oleh YB. Dato' Syeikh  Alias telah meninjau dengan lebih dekat lagi aktiviti-aktiviti perhutanan khususnya aktiviti pengeluaran hasil di Hutan Simpan Chebar Besar bersama-sama ahli-ahli Jawatankuasa seramai 10 orang, untuk   lebih memahami kerja-kerja dilapangan dan masalah-masalah yang dihadapi semasa perlaksanaan.

Cara-cara balak ditebang

Semasa lawatan ke kawasan yang sedang dijalankan pembalakan ini, Jabatan Perhutanan telah menyampaikan taklimat dan demonstrasi seperti bancian hutan, rawatan hutan, penandaan pokok dan penebangan pokok kepada semua ahli rombongan tersebut. Jawatankuasa Kira-kira Wang juga telah mengambil kesempatan ini untuk mengadakan mesyuarat di dalam hutan tersebut.

Bergambar sebagai kenangan

 

Pengerusi PAC berbual dengan pembalak

Balik ke Peristiwa