Make your own free website on Tripod.com
29.04.2003 - Penilaian Untuk Tujuan Persijilan oleh MC&I

Pada 6 April 2003 hingga 10 April 2003 Jawatankuasa MC&I telah membuat penilaian dan pemantauan ke atas pelaksanaan sistem pengurusan dan pembangunan hutan di Negeri Kedah Darul Aman. Tujuan tinjauan penilaian ini adalah untuk pensijilan pengurusan hutan.

Pengarah Perhutanan sedang memberi taklimat

 

Kawasan Penilaian dikenalpasti

Balik ke Peristiwa