Make your own free website on Tripod.com

PROSEDUR PENGELUARAN LESEN / PERMIT

Mengambil Hasil Hutan (Borang 1)

Mengambil Hasil Hutan Melalui Lesen Kecil
(Borang 3)

Mengambil kayu balak daripada tanah bermilik

Lesen Industri Berasas Kayu

Permit Jalan

Permit Memasuki Hutan Simpanan Kekal