Make your own free website on Tripod.com

Prosedur Pengeluaran Permit Jalan

Prosedur pengeluaran Permit Jalan dalam Hutan Simpanan Kekal adalah seperti berikut::

a) Permohonan untuk mendapatkan permit jalan dalam Hutan Simpanan Kekal hendaklah bertujuan untuk:-

 

i) Kerja-kerja kontrak pembangunan hutan
ii) Kerja-kerja kajian termasuk EIA
iii) Ke kawasan permit penggunaan
iv) Lain-lain tujuan
space2.gif (116 bytes)
b) Permohonan ini dikemukakan kepada Pegawai Hutan Daerah untuk kelulusan
space2.gif (116 bytes)
c) Permohonan yang diluluskan perlu membuat bayaran fee seperti berikut:-
i) Bayaran Pelan - RM20.00 sesalinan
ii) Fee Permit Jalan - RM50.00 satu kilometer setahun atau sebahagian daripadanya

 

Balik Prosedur Pengeluaran Lesen