Make your own free website on Tripod.com

Prosedur Pengeluaran Permit Masuk Hutan Simpan Kekal

Prosedur pengeluaran permit untuk memasuki Hutan Simpanan Kekal adalah seperti berikut::

a) Permohonan permit untuk memasuki Hutan Simpanan Kekal hendaklah bertujuan untuk:-
i) Kerja-kerja kontrak pembangunan hutan
ii) Kerja-kerja kajian termasuk EIA
iii) Ke kawasan permit penggunaan
iv) Lain-lain tujuan
space2.gif (116 bytes)
b) Permohonan ini dikemukakan kepada Pegawai Hutan Daerah untuk kelulusan.
space2.gif (116 bytes)
c) Permohonan yang diluluskan perlu membuat bayaran fee seperti berikut:-
i) Bayaran Pelan - RM20.00 sesalinan
ii) Bayaran Permit  - RM5.00 seorang setahun atau sebahagian daripadanya.

  Balik Prosedur Pengeluaran Lesen