Make your own free website on Tripod.com

SOAL JAWAB

Berikut adalah soalan - soalan yang lazimnya ditanya. Kami perturunkan juga jawapannya:

(1) Terangkan prosedur-prosedur untuk mengeluarkan Kayu Balak dari Tanah Milik.

(2) Apakah yang dimaksudkan dengan hutan paya laut?
       Daripada: Maria Aziz [som109@hotmail.com]

 

 

Balik ke Papan Buletin