Make your own free website on Tripod.com
TECOMA (Tabebuia spectabilis)

Rupanya sangat menarik apabila
musim berbunga, warna ungu
atau putih.
Silaranya berbetuk bulat dengan
ketinggian 10m - 15m.

 

Balik ke Program Satu Daerah Satu Jenis Pokok