Make your own free website on Tripod.com

TERIMA KASIH

Y.Bhg. Dato' Hj Hashim b. Mat Noor, DSDK, BCK.
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pentadbiran)
mewakili
Y.B. Dato' Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman.

Kerana Sudi Melancarkan Laman Web Perhutanan Negeri Kedah

Pada 25 Oktober 1998

Kepada Para Pengunjung yang telah mencatatkan sesuatu di dalam Bukutamu:

Sesungguhnya catatan dan komen tuan-tuan dan puan-puan adalah dihargai agar kami dapat memperbaiki lagi Laman Web kami.