Make your own free website on Tripod.com

UNIT SILVIKULTUR

Encik Mohd. Nizum b. Mohd. Nor
Pegawai Silvikultur Negeri
Email: psn@kedforestry.gov.my

Encik Foong Lai Hoy
Penolong Pegawai Silvikultur Negeri
Email: ppsn@kedforestry.gov.my

Encik Ibrahim b. Hj. Yunus
Renjer Hutan Kanan

Encik Zainol b. Doon
Pengawas Hutan
Encik Ahmad b. Osman
Pengawas Hutan
Encik Abdullah b. Mutalib
Pengawas Hutan

Encik Othman b. Che Hat
Pengawas Hutan

Encik Ahmad Rushdan b. Omar
Pengawas Hutan

Puan Fadzilah bt. Yaacob
PRAK
Puan Nor Hayati bt. Awang Kechik
PRAK   
Puan Fauziah bt. Abd. Aziz
PRAK

Puan Ruhil Hayati bt. Mohd Darus
PRAK

Encik Mohd. Kefri b. Ibrahim
PRAK

Encik Abd. Hamid b. Saad
Pemandu

Cik Nor Azura bt. Majid
PRAK

Encik Shahrom Nizam b. Adnan
PRAK

Balik ke Carta Organisasi

Halaman ini dikemaskini pada: 20.9.2000