Make your own free website on Tripod.com

UNIT KEJURUTERAAN

Encik Nor Nasarudin b. Lebai Isa
Jurutera Hutan
Email: jh@kedforestry.gov.my

Encik Mohd. Ismail b. Hussain
Pembantu Teknik

Encik Khalid b. Hussain
Juruteknik
Encik Abdullah b. Romli
Juruteknik
Encik Sudin b. Chaie
Juruteknik

Halim b. Ismail
PRAK

Balik ke Carta Organisasi