Make your own free website on Tripod.com
SEMARAK API (Delonix regia)

Silaranya menyebar 10m - 15m.
Ketinggian 10m - 15m.
Bunganya berwarna merah, jelas dan
menarik. Sesuai untuk tanaman bandar.

 

Balik ke Program Satu Daerah Satu Jenis Pokok